Rob Karsmaker geeft visie op de Europese maakindustrie

De digitale transformatie (Industry 4.0) biedt nieuwe kansen voor een  concurrerende Europese maakindustrie. Slim gebruik van “big data” en technologische innovaties maken het mogelijk om meer economische en maatschappelijke waarde te creëren.

Economische waarde via excellerende maakindustrie

Europa heeft een uitstekende reputatie op het gebied van R&D. De ambitie om hiermee economische waarde via een eigen excellerende maakindustrie te realiseren was de afgelopen jaren beperkt. Gezien het belang van een gezonde maakindustrie voor onze toekomstige welvaart en een sociaal stabiele maatschappij staat het versterken van de Europese maakindustrie weer volop in de belangstelling.

Innovatie centraal

Innovaties maken het mogelijk om op wereldschaal competitief te blijven. We leven echter in één digitaal verbonden wereldmarkt en de ambitie van andere regio’s om, in een competitief veld van een groeiende wereldbevolking en het verdwijnen van “routine”-banen, te winnen is minstens net zo groot.

Meer ambitie en leiderschap

In Europa hebben we meer ambitie en leiderschap nodig. Waarbij een samenwerkende Europese gemeenschap enthousiasme demonstreert voor investeringen in een gezonde maakindustrie als fundament voor een duurzame samenleving. Dit vraagt moed en een lange termijn visie, gedreven door verantwoord leiderschap en een goed gekalibreerd moreel kompas. Er is niets wat een excellerende Europese maakindustrie tegenhoudt!